Psi s námi neustále komunikují. A stejně jako my, i jejich hlavním komunikačním prostředkem je řeč těla. Občas na to zapomínáme, ale i naše lidská komunikace je tvořena ze 70% pouze z non-verbální komunikace beze slov. V tomto článku se podíváme na konejšivé signály, kterými nám pes říká, že se mu něco nelíbí, nezdá, či předchází většímu konfliktu.
Co jsou konejšivé signály

Konejšivé signály popisuje ve své knize Konejšivé signály Turid Rugaas a víme přibližně o dvaceti devíti konejšivých signálech. Pes nám signály dává najevo, že se mu něco nelíbí, nezdá, nebo se snaží předejít možnému konfliktu. Používá k tomu snad všechny části těla-oči, uši, tlamu, ocas…

Proč je důležité si jich všímat

Jak už bylo zmíněno, pes s jejich pomocí komunikuje. Díky jejich pozorování dokážete rozpoznat, že pejskovi něco vadí, a předejít tím větším problémům. Představte si to na dvou situacích:

Dvouleté dítě, které bude pejska plácat po hlavě v koutě místnosti. Pes se začne olizovat, sklopí zrak i ocas, snaží se odejít, ale nemůže. Dítě ho nepřestává plácat. Pes už neví, jak to má říct jinak. Zkusí tedy chňapnout do vzduchu. Jako rodič vidíme psa, který útočí na naše dítě. Ve skutečnosti jsme ale situaci nechali dojít až moc daleko, pes se nám snažil vysvětlit, že mu to vadí, ale nic nefungovalo a neměl možnost odejít, zkusil tedy něco výstražnějšího.

Jsme na procházce se psem a potkáme dalšího člověka se psem. Cizí pes se začne naježovat, ztuhne a přímo zírá na toho našeho. Náš začne koukat stranou a obloukem od nás i psa odcházet, druhý pokračuje ve svém chování. My se chceme ale s druhým člověkem pozdravit a necháme psy jít k sobě bez naší kontroly. A co se stane, druhý pes na našeho začne zle vrčet, oba se napnou, nastraží uši a zkroutí pysky. V lepším případě to skončí takto a psi se rozejdou, v horším případě se do sebe pustí. Majitel se diví, jak se to stalo, vždyť ten jeho má psy rád. A tak odtáhnete psy od sebe a nešťastní se rozejdete. Ve skutečnosti psi už dávno před rvačkou jasně ukazovali, že to dobré nebude a my jsme měli psa obejít a do kontaktu se nepouštět.

Jaké konejšivé signály známe

Tak jako jsou různé konejšivé signály, je i různá jejich síla a důraz, se kterým nám pes dává najevo svou nelibost k situaci.

Pootočení hlavy

Signál vypadá jako rychlé pootočení hlavy do strany, popřípadě vytočení hlavy na delší dobu. Pokud se dva psi potkají a oba natočí hlavu, projevují si navzájem důvěru a ke konfliktu pravděpodobně nedojde. Využít tento signál můžeme i my. Pokud vás pes začne konejšit, pootočte hlavu a zrak na chvilku i vy, pejska to uklidní.

Olizování nosu

Psi olíznutí používají často, především, když se cizí pes přiblíží na vzdálenost, která druhému není příjemná. Tento signál ale často využívají i při komunikaci s člověkem. Může to být v momentu, kdy na svého psa naštvaně mluvíte, pevně jej svíráte či chytáte. Pes vám olíznutím sděluje, že je mu vaše chování nepříjemné.

Zmrznutí a zpomalené pohyby

Pes jakoby na chvilku zmrzne a napnutý se zcela zastaví. Často je můžeme vidět při kontaktu dvou psů. Psi se začnou pohybovat zpomaleně, až znehybní v jedné pozici, dokud jeden z nich neodejde.

Proto by se strnulý nebo zpomalený pes nikdy neměl tahat za vodítko či trestat za neposlušnost. Přivádíme ho tím do stresové situace. Ví, že nesmí zpomalit, aby se páníček nezlobil, ale zároveň nemá šanci říct neznámému psu: vše je v pohodě, ode mě ti nic nehrozí. Vždy bychom měli nejdříve zjistit, co psa přinutilo vyslat daný signál, a podle toho jednat.

Lehnutí psa břichem k zemi

Jeden z nejsilnějších signálů pro uklidnění situace. Pes, který tento signál vyšle, například při hře s jiným psem, dává jasně najevo, že už si hrát nechce nebo chce pauzu. Pozorujte i další signály!

Zívání

Tento signál máme jako lidé nejčastěji spojený s únavou či stresem. Psi to mají podobně, nicméně zívání používají jako jeden ze signálů, kterým chtějí ukončit blížící se konflikt. A to i konflikty, které se jich nijak netýkají, např. naší lidskou hádku.

Chůze obloukem

Neslušný pes se ke druhému řítí přímo a zírá na něj. Ten slušný přichází obloukem. Můžete to využít např. při míjení psa, se kterým se nechcete potkat. Obejděte ho obloukem, tím druhého psa ujistíte, že od vás nic nehrozí a může být víc v klidu.

Toto byl jen malý výběr konejšivých signálů psa, které můžeme sledovat. Jejich vnímáním a využíváním dokážete leckteré konfliktní situaci předejít, odhadnout, se kterým psem chcete toho svého seznámit a poznat, kdy už je lepší s tréninkem přestat a nechat ho na příště.

Jsme parta nadšenců, kterým není lhostejný osud opuštěných psů a aktivně se o pejsky v útulku staráme. Většina z nás jako dobrovolníci.

Kontakt

Návštěvní hodiny

Dle předchozí telefonické domluvy.

Copyright © 2022. All Rights Reserved. Created with ❤ by WEBSVAJ